Spring over hovedmenu

Kendelse af 30-09-2016

Sag nr. FV2016.0033 Børge Dahl

Fagligt Fælles Forbund (3F) Privat Service, Hotel og Restauration og Serviceforbundet, Landssammenslutningen for Rengøring og Service mod DI Overenskomst II for ISS Facility Services A/S.

Rengøringsarbejde på en virksomhed, der udførte opskæring, forarbejdning og pakning af kød til detailsalg, var omfattet af Serviceoverenskomstens særbestemmelser om levnedsmiddelindustrien.