Spring over hovedmenu

Kendelse af 30-09-2016

Sag nr. FV2016.0067 Børge Dahl

Cabin Attendants Union (CAU) mod Dansk Industri DI for Scandinavian Airlines System Denmark-Norway-Sweden A/S (SAS)

Der kan ske individuel, ansættelsesretlig sanktionering af en SAS-ansat tillidsrepræsentant, som samtidig er næstformand for CAU, for udtalelser fremsat som næstformand for CAU. Endvidere forelå en udtalelse, som indebar en sådan krænkelse af loyalitets- og samarbejdspligten, at dette kunne begrunde en sanktion.