Spring over hovedmenu

Kendelse af 08-02-2016

Sag nr. FV2015.0183 Børge Dahl

Fagligt Fælles Forbund for Brolæggersjak mod Dansk Byggeri for Frederiksværk Brolægning A/S.

Fortolkning af akkordprislisten for brolægning (om forståelsen og anvendelsen af et områdetillæg)