Spring over hovedmenu

Kendelse af 09-05-2016

Sag nr. FV2013.0125 Tine Vuust

Fagligt Fælles Forbund mod DMA for Dansk Avis Omdeling A/S.

Fortolkning af og afgørelse i henhold til parternes overenskomst (om honorering for avisdistrikter, herunder navnlig om omdelingen kunne ske inden for den normerede tid for distrikterne med det af parterne forudsatte arbejdstempo angivet som arbejdstakt 100)