Spring over hovedmenu

Protokollat af 13-06-2016

Sag nr. FV2015.0147 Børge Dahl med sidedommere

Dansk Metal for et medlem mod Kommunernes Landsforening for Horsens Vand A/S.

Formalitetsafgørelse (om afskedigelsesnævnssag skal udsættes på afgørelse af straffesag)