Spring over hovedmenu

Tilkendegivelse af 17-11-2016

Sag nr. FV2016.0123 Poul Sørensen

Fagligt Fælles Forbund mod Dansk Byggeri for KPW Byg.

Virksomheden skulle efterbetale løn i henhold til Murer- og Murerarbejdsmands-overenskomsten på grundlag af timesedlerne alene med fradrag af, hvad medarbejderne havde kvitteret for at have modtaget som kontante lønudbetalinger, idet lønsedlerne ikke fandtes reelt at give en dækkende beskrivelse af lønforholdene i virksomheden.