Spring over hovedmenu

Tilkendegivelse af 05-12-2016

Sag nr. FV2016.0130 Lene Pagter Kristensen

CO-industri mod DIO-I v/DI for Fipros A/S.

En lokalaftale om varierende ugentlig arbejdstid indgået med hjemmel i Industriens Overenskomst § 9, stk. 2, var møntet på den enkelte medarbejder, der således havde krav på eventuel betaling af tillæg efter reglerne om forskudttid og ikke skiftehold.