Spring over hovedmenu

Tilkendegivelse af 24-04-2017

Sag nr. 20150216 Lene Pagter Kristensen

Dansk Metal for A mod Crocus v/B

Usagligt at bortvise medarbejder med 22 års anciennitet begrundet i gentagne faglige fejl, idet forholdene alene kunne udgøre et afskedigelsesgrundlag.