Spring over hovedmenu

Retsformandsafgørelse af 10-07-2017

Sag nr. AR2015.0481 Lars Hjortnæs

Landsorganisationen i Danmark for CO-Industri mod Dansk Arbejdsgiverforening for DIO I for IBM Danmark

Bod for ikke at have indberettet korrekt lønsum og derfor ikke betalt korrekt bidrag til industriens kompetenceudviklingsfonde.

Virksomhed var omfattet af industriens overenskomster og havde i medfør heraf pligt til at betale nærmere fastsatte bidrag til industriens kompetenceudviklingsfonde. Arbejdsretten fandt, at virksomheden begik overenskomstbrud ved ikke at foretage korrekt indberetning af lønsummer til Industriens Pensions Service. Som følge af den forkerte indberetning blev virksomheden ikke afkrævet og betalte ikke korrekte bidrag til kompetenceudviklingsfondene.

Arbejdsretten fandt, at parternes aftale om håndtering af sager om manglende indberetning eller indbetaling vedrørende uddannelsesfondene måtte forstås således, at der skulle være mulighed for at udmåle bod også i tilfælde, hvor forholdet blev opdaget ved en stikprøvekontrol. Arbejdsretten fandt endvidere, at bod var forskyldt, og at fastsættelse af boden måtte ske efter arbejdsretslovens almindelige regler herom. Boden blev efter en samlet bedømmelse fastsat til 30.000 kr.