Spring over hovedmenu

Retsformandsafgørelse af 27-11-2017

Sag nr. AR2016.0133 Lars Hjortnæs

Dansk Arbejdsgiverforening for DI Overenskomst I v/DI for FF Skagen A/S mod Landsorganisationen i Danmark for 3F

Konfliktvarsler var ulovlige

 Sagen angik lovligheden af 3F's konfliktvarsler fremsat over for et selskab, der drev en fiskeolie- og fiskemelsfabrik, med henblik på at få selskabet til for så vidt angår dets losning af industrifisk at tiltræde Fællesoverenskomsten for lagerarbejdere, chauffører og havnearbejdere indgået mellem DI Overenskomst II og 3F Fagligt Fælles Forbund, Transportgruppen.

Det pågældende lossearbejde var tidligere blevet udført for selskabet af et lossekompagni under en virksomhedsoverenskomst med 3F. Selskabets aftale med lossekompagniet var udløbet, og selskabet havde herefter selv udført lossearbejdet under Industriens Overenskomst indgået mellem DI Overenskomst I v/DI og CO-industri.

Arbejdsretten udtalte, at det er en arbejdsretlig grundsætning, at et fagforbund ikke lovligt kan etablere konflikt med henblik på at opnå overenskomst om et arbejdsområde, der allerede er dækket af en overenskomst med et andet forbund, når de konkurrerende organisationer begge er medlemmer af samme hovedorganisation. Arbejdsretten fandt, at der ikke forelå sådanne meget stærke grunde, at den nævnte grundsætning skulle fraviges.

Konfliktvarslerne var derfor ulovlige.