Spring over hovedmenu

Retsformandsafgørelse af 06-12-2017

Sag nr. AR2017.0285 Lene Pagter Kristensen

Tage Lausten og Elmegården v/Lars Kristensen mod Landsorganisationen i Danmark som mandatar for Fagligt Fælles Forbund

Lovligheden af iværksat hovedkonflikt over for landmand og af varslede sympatikonflikter over for denne og en anden landmand

 Sagen angik samme parter som  Arbejdsrettens dom af 31. marts 2017 i sag AR.2016.0633, hvor Arbejdsretten fandt et varsel om hovedkonflikt ulovligt i forhold til én landmand (B), men lovligt i forhold til en anden landmand (A).

3F havde herefter varslet og iværksat fornyet hovedkonflikt over for B samt varslet sympatikonflikter over for begge landmænd. Begge landmænd var mælkeproducenter og andelshavere i ARLA, som de var kontraktmæssigt forpligtet til at levere  til. Sympatikonfliktvarslerne var alene rettet til Mejeribrugets Arbejdsgiverforening, men omfattede alle led hos Arla, der arbejder med den mælk, som konflikten omfatter.

Arbejdsretten fandt, at den nu iværksatte hovedkonflikt over for B var lovlig. Begrundelsen herfor var den samme som anført i Arbejdsrettens tidligere dom for at anse hovedkonflikten over for A for lovlig.

Arbejdsretten kunne endvidere ikke give A og B medhold i, at de varslede sympatikonflikter var ulovlige, og frifandt derfor i det hele lønmodtagersiden. Retten anførte i den forbindelse, at konfliktretten er af afgørende betydning for lønfastsættelsen og opnåelse af andre centrale arbejdsvilkår. Da der er en vidtgående adgang til at iværksætte sympatikonflikter til støtte for lovlige hovedkonflikter, og da betingelserne om fornødent interessefællesskab mellem organisationerne, sympatikonflikternes egnethed til at påvirke hovedkonflikten og proportionalitet efter en samlet vurdering måtte anses for opfyldt, kunne de varslede sympatikonflikter ikke anses for ulovlige.