Spring over hovedmenu

Arbejdsrettens dom af 08-12-2017

Sag nr. AR2017.0407 Lene Pagter Kristensen

Kristelig Arbejdsgiverforening for Vestjysk Busser v/Arnbjørn Fagraklett, Flexbusser Aps og AJ Busser ApS mod Landsorganisationen i Danmark for Fagligt Fælles Forbund

Konflikt, som var iværksat efter, at tidligere iværksatte konflikter var blevet kendt ulovlige, var ikke retsstridig og gav ikke grundlag for at indrømme de klagende virksomheder en genopretningsperiode.

Arbejdsretten udtalte, at der efter Arbejdsrettens faste praksis består en vidtgående konfliktret ved overenskomstindgåelse og overenskomstfornyelse. Indbringer en arbejdsgiver en sag for Arbejdsretten om lovligheden af en arbejdstagerorganisations kollektive kampskridt til støtte for indgåelse af overenskomst, og fastslår Arbejdsretten, at kampskridtet er ulovligt, vil den pågældende arbejdsgiver kunne søge erstatning for ulovligt forvoldt skade ved de almindelige domstole. Det kan imidlertid ikke i sig selv anses for ulovligt, at arbejdstagerorganisationen i umiddelbar forlængelse af Arbejdsrettens afgørelse iværksætter lovlige kampskridt til støtte for sit krav om overenskomst. Da det ikke var godtgjort, at den senest iværksatte konflikt ikke overholdt de formelle og materielle krav til iværksættelse af arbejdskonflikter, kunne konflikten ikke anses for ulovlig, og virksomhederne kunne ikke indrømmes en genopretningsperiode."