Spring over hovedmenu

Kendelse af 07-12-2017

Sag nr. FV2017.0076 Børge Dahl

Børne- og Ungdomspædagogernes Landsforbund (BUPL) mod Aftaleenheden/Skoleforeningerne ved Fris Grundskoler

Pædagogoverenskomsten kan ikke lovligt dække arbejde, som er henført under Læreroverenskomsten. Dette på trods af ordlyd og tidligere fælles forståelse af overenskomsterne.