Spring over hovedmenu

Kendelse af 11-04-2017

Sag nr. FV2016.0197 Lene Pagter Kristensen

HK/Privat for A mod Grakom Arbejdsgivere for A/S Holbæk Eksprestrykkeri

Anciennitet kunne ikke regnes fra ansættelsens begyndelsestidspunkt, da lønmodtageren i en periode havde været omfattet af en anden overenskomst i forbindelse med skiftende arbejdsområde. På baggrund af overenskomstens ordlyd ansås anciennitetsoptjeningen herved som afbrudt. Klagers påstand om mangelfuldt ansættelsesbevis blev desuden afvist, da man ved underskrivelse af protokollat, havde givet indklagede en berettiget forventning om, at denne tvist ikke længere bestod.