Spring over hovedmenu

Kendelse af 12-09-2017

Sag nr. FV2017.0039 Poul Søgaard

CO-industri for Dansk El-Forbund og Dansk Metal mod DI Overenskomst I for BIC Electric Danmark ApS og BIC Electric Sp.z.o.o., Polen

Bilag 17 i Industriens Overenskomst "Protokollat - Vikarbureauer" omfatter ikke ansatte i en virksomhed, som ikke er et vikarbureau, hvor den ansatte udlånes/udlejes til en anden virksomhed. Praksis kunne ikke føre til et andet resultat.