Spring over hovedmenu

Kendelse af 17-10-2017

Sag nr. FV2017.0066 Lars Hjortnæs

CO-industri for Dansk Metal for A mod Dansk Bilbrancheråd for Cecils Auto ApS

Lærlingebestemmelsens § 13, stk. 3 skal forstås således, at erhvervsuddannelsen er påbegyndt ved grundforløbets start.