Spring over hovedmenu

Kendelse af 07-09-2017

Sag nr. FV2017.0089 Jon Stokholm

Blik- og Rørarbejderforbundet i Danmark for A mod Tekniq Installatørernes Organisation for Warberg & Skov VVS ApS

Opsigelse af tillidsmand var i strid med VVS-Overenskomstens punkt 29, stk. 10-12. En virksomheds "økonomiske udfordringer" udgør ikke en tvingende grund til afskedigelse, og klager fik herefter tilkendt godtgørelse.