Spring over hovedmenu

Kendelse af 02-01-2017

Sag nr. FV2016.0117 Børge Dahl

Fagligt Fælles Forbund mod Dansk Byggeri for Jydsk Tagbyg A/S

Bygningsoverenskomstens § 24 omfattede ikke krav på velfærdsforanstaltninger ved mindre byggeopgaver omfattet af bekendtgørelse nr. 1018 af 15. december 1993.