Spring over hovedmenu

Kendelse af 22-06-2017

Sag nr. FV2017.0008 Lars Hjortnæs

Blik- og Rørarbejderforbundet mod TEKNIQ for Kemp & Lauritzen A/S

Da indklagede først efter væsentligt pres havde accepteret at benytte udenlandske medarbejdere til at udføre arbejdet, og da indklagede ikke havde arbejdsgiverbeføjelser i forhold til disse medarbejdere, var der ikke tale om en omgåelse af VVS-overenskomsten. Tilsvarende var det ikke et brud på overenskomstens løn- og ansættelsesvilkår, at to enkeltmandsvirksomheder havde udført diverse forefaldende arbejdsopgaver, da der var tale om et reelt forretningsforhold og ikke et lønmodtagerlignende ansættelsesforhold.