Spring over hovedmenu

Kendelse af 27-04-2017

Sag nr. FV 2016.0194 Børge Dahl

FOA for A mod Nordic Medicare Group A/S

Bortvisning uberettiget da der i det pågældende tilfælde, ikke var tale om en fejl af en sådan grovhed, som kunne begrunde bortvisning eller opsigelse.