Spring over hovedmenu

Kendelse af 28-01-2017

Sag nr. FV2017.0083 Lars Hjortnæs

CO10 mod Moderniseringsstyrelsen for Kriminalforsorgen på Færøerne

Ansættelse som leder af Kriminalforsorgen skulle ske i henhold til organisationsaftale for socialrådgivere i staten og ikke på en individuel kontrakt.