Spring over hovedmenu

Kendelse af 03-02-2017

Sag nr. FV2016.0118 Jytte Scharling

CO-industri for 3F, Dansk El-Forbund, Dansk Metal mod DIO I for Ferrosan A/S

En lokalaftale, hvorefter virksomheden ikke skulle betale pensionsbidrag af en række lønposter, bl.a. overtidsbetaling, til timelønnede medarbejdere, var fortsat er gældende efter, at virksomheden i 2005 indtrådte i DI, og det i 2010 blev aftalt, at der skulle indberettes og indbetales pension til Industriens Pension for medarbejdere omfattet af Industriens Overenskomst.