Spring over hovedmenu

Kendelse af 06-04-2017

Sag nr. FV2016.0160 Jon Stokholm

FOA - Fag og Arbejde som mandatar for A mod KL som mandatar for Københavns Kommune, Socialforvaltningen

Bortvisning berettiget da medarbejdere havde sovet på deres vagt.