Spring over hovedmenu

Kendelse af 06-04-2017

Sag nr. FV2016.0184 Børge Dahl

Fagligt Fælles Forbund for A mod Dansk Byggeri for H. Skjøde Knudsen A/S

Ikke godtgjort at der var tale om akkordtildeling, og der forelå som følge heraf heller ikke en fratagelse af akkord, der berettigede de ansatte til betaling, selvom arbejdet ikke blev udført.