Spring over hovedmenu

Kendelse af 07-09-2017

Sag nr. FV2017.0059 Jon Stokholm

Blik- og Rørarbejderforbundet i Danmark mod Tekniq Installatørernes Organisation for John Jensen A/S

Det konkrete arbejde kunne ikke akkorderes i henhold til Rørprislistens punkt 01, stk. 7, men skulle afregnes efter Rørprislistens side 76, punkt 13, stk. 11. Fremgangsmåden faldt uden for kerneområdet, men lå inden for ordgrænsen af punkt 13, stk. 11. Desuden havde arbejdet i en længere årrække været afregnet efter Rørprislistens side 76, punkt 13, stk. 11.