Spring over hovedmenu

Protokollat af 14-10-2017

Sag nr. FV2017.0074 Poul Søgaard

3F København mod Danske Mediers Arbejdsgiverforening

Formålsbeskrivelsen for parternes Oplysnings- og Samarbejdsfond kunne ikke opfattes så snævert, at alene arrangementer med en generel orientering om det danske overenskomstsystem kunne gøre brug af fondens midler.

Opmanden tog herefter stilling til tre konkrete arrangementer, hvor det ene kunne gøre brug af fondens midler, mens de to andre arrangementer ikke var omfattet af fondens dækningsområde.