Spring over hovedmenu

Tilkendegivelse af 12-11-2017

Sag nr. FV2017.0040 Lene Pagter Kristensen

3F transportgruppen mod Dansk Erhverv Arbejdsgiver for Hørkram Foodservice A/S

Alene arbejde i frostrum er omfattet af parternes aftale om kølehustillæg. Arbejde i rum hvor temperaturen er kunstigt nedbragt til 5 grader eller derunder, kan ikke sidestilles hermed.