Spring over hovedmenu

Tilkendegivelse af 12-10-2017

Sag nr. FV2017.0073 Poul Sørensen

Fagligt Fælles Forbund mod Glarmesterlauget i Danmark

Det konkrete isoleringsarbejde var omfattet af Glasoverenskomstens § 24 om tømrer- og snedkerarbejde.