Spring over hovedmenu

Tilkendegivelse af 13-12-2017

Sag nr. FV2017.0114 Poul Sørensen

Malerforbundet i Danmark mod Danske Malermestre for Quick Service, Skovlunde

Virksomheden ansås som arbejdsgiver for de polske malere under hele malerarbejdets udførelse, hvorefter virksomhedens opnåede besparelse blev skønsmæssigt fastsat.