Spring over hovedmenu

Tilkendegivelse af 17-05-2017

Sag nr. FV2017.0027 Poul Sørensen

Fagligt Fælles Forbund mod Dansk Byggeri for KPW Byg

Klager havde krav mod arbejdsgiveren svarende til virksomhedens besparelse ved ansættelsen af nogle polske medar­bejdere som følge af virksomhedens manglende efterle­velse af Mu­rer- og Murerarbejdsmandsoverenskomsten.