Spring over hovedmenu

Kendelse af 19-01-2017

Sag nr. FV2016.0084 Poul Sørensen

Malerforbundet i Danmark mod Danske Malermestre

Maleroverenskomstens § 10, stk. 2, dækker også de til enhver tid givne sikkerheds- og velfærdsbestemmelser, og uoverensstemmelser herom kan derfor behandles fagretligt. Som følge heraf er deltagelse i møder om arbejdsmiljøspørgsmål jf. overenskomstens § 10, ikke en kutyme, der kan opsiges uafhængigt af overenskomsten.