Spring over hovedmenu

Tilkendegivelse af 20-09-2017

Sag nr. FV2017.0109 Børge Dahl

Fagligt Fælles Forbund mod Dansk Byggeri for Forward Now ApS

Manglende efterlevelse af Bygningsoverenskomsten ved ansættelse af polske medarbejdere medførte efterbetalingskrav. Henset til indklagedes manglende deltagelse i organisationsmøder samt manglende indgivelse af oplysninger blev kravet fastsat skønsmæssigt på baggrund af klagers beviser.