Spring over hovedmenu

Tilkendegivelse af 23-06-2017

Sag nr. FV2016.0153

Malerforbundet i Danmark mod Danske Malermestre for Viktech P/S, Risskov

Indkvartering for egen regning i den by hvor arbejdet skal udføres, kan ikke sidestilles med en bopæl, som det følger af Maleroverenskomstens § 4 C. Tyske medarbejdere havde herefter krav på kørselsgodtgørelse med udgangspunkt i afstanden mellem virksomhedens adresse og arbejdsstedet. Modregning med for meget udbetalt kørselsgodtgørelse under tidligere ansættelser var ikke mulig, da medarbejderne blev opsagt ved ophør af arbejdet, hvorefter de blev genansat på en ny arbejdsplads.