Spring over hovedmenu

Tilkendegivelse af 24-01-2017

Sag nr. FV2015.0082 Poul Sørensen

HK/Privat for et antal medlemmer mod FOA, Fag og Arbejdes A-kasse

Sagsbehandlere i A-kassen havde ikke krav på udbetaling af funktionstillæg for arbejdsopgaver, der fra 2012 blev udført i en særlig IR-gruppe, idet de nye funktioner lå i forlængelse af den almindelige udvikling i arbejdsopgaver og teknologi og derfor måtte forudsættes varetaget for sagsbehandlergruppens grundløn.