Spring over hovedmenu

Tilkendegivelse af 26-07-2017

Sag nr. FV2016.0163 Lene Pagter Kristensen

LO for Serviceforbundet mod DI Overenskomst II v/DI for Coor Service Management A/S

Det var kendeligt for parterne, at firefightere i første omgang blev omfattet af Ejendomsfunktionæroverenskomsten, da en væsentlig del af arbejdet bestod af ejendomsfunktionær- og viceværtsopgaver. Efter ændringer af arbejdsopgaverne var det kun et beskedent omfang af opgaverne, som naturligt faldt ind under Ejendomsfunktionæroverenskomsten. Ændringerne af arbejdsopgaverne var driftsmæssigt begrundet, og den overenskomstmæssige varsling af overgangen fra Ejendomsfunktionæroverenskomsten til Vagtoverenskomsten var herefter berettiget, da den oprindelige forudsætning ikke længere var til stede.