Spring over hovedmenu

Tilkendegivelse af 29-05-2017

Sag nr. FV2015.0035 Niels Waage

Fagligt Fælles Forbund mod BOA for Statoil Fuel og Retail A/S

Overenskomstens § 2, stk. 8 og 10 om faglært tillæg og anciennitetstillæg skal fortsat forstås således, at tillægget ydes "pr. præsteret arbejdstime". På trods af at formuleringen er udgået af overenskomsten, har det ikke været hensigten at ændre praksis herved. Udtrykket "præsteret arbejdstime" må i samme forbindelse forstås som, at der skal være præsteret et arbejde i de timer, der betales tillæg for. Det kan derfor ikke tages til følge, at der skal udbetales tillæg for 160,33 timer pr. måned + overtid, hvis holddriftsaftalen omfatter udførelse af færre arbejdstimer.