Spring over hovedmenu

Tilkendegivelse af 04-10-2017

Sag nr. FV2016.0185 Lene Pagter Kristensen

Fagligt Fælles Forbund mod Dansk Erhverv Arbejdsgiver for Falck Danmark A/S

Da indklagede i vagtplaneringen havde betegnet vedligeholdelsesdage som kursusdage, og havde betalt herefter, var der skabt en berettiget forventning om, at deltagelsen i vedligeholdelsesdagen var omfattet af § 4 i tillægsaftalen til Falckoverenskomsten.