Spring over hovedmenu

Tilkendegivelse af 04-10-2017

Sag nr. FV2016.0186 Jytte Scharling

Børne- og Ungdomspædagogernes Landsforbund (BUPL) for A mod KL for Hvidovre Kommune

Ikke godtgjort at A havde rådgivet en medarbejder til at sygemelde sig for at undgå mødepligten. Der forelå dermed ikke tvingende årsager til at afskedige A, som var tillidsmand.