Spring over hovedmenu

Tilkendegivelse af 09-05-2017

Sag nr. FV2016.0122 Børge Dahl

Fagligt Fælles Forbund for A for sjakket mod Dansk Byggeri for Virksomheden H. Skjøde Knudsen A/S

Virksomheden var i henhold til parternes aftale i forbindelse med den løbende acontobetaling af løn for akkordarbejde forpligtet til at betale grundløn for præsteret overarbejde ud over en den dag særlig aftalt bonus i form af en overtidstakst på 210,00 kr. pr. overarbejdstime.