Spring over hovedmenu

Tikendegivelse af 01-05-2018

Sag nr. 20180001 Marianne Højgaard Pedersen

3F for A mod Dansk Industri for SAS Ground Handling Denmark A/S

Ikke usagligt at afskedige medarbejder, der med grov uagtsomhed havde påkørt kantsten og påført virksomheden betydelige skader.