Spring over hovedmenu

Arbejdsrettens dom af 09-05-2018

Sag nr. AR2016.0662

Landsorganisationen i Danmark for A (advokat Jesper Schäfer Munk) mod Dansk Tandlægeforening for Tandlæge B ApS (advokat Frederik Brocks).

Efterbetalingskrav godtgjort og bod pålagt for bl.a. misbrug af ledelsesretten

 Sagen vedrørte, om en klinikassistent havde krav på betaling for overarbejde, yderligere betaling for pasning af en vagttelefon og betaling for ikke afholdte frokostpauser. Sagen drejede sig endvidere om, hvorvidt arbejdsgiveren skulle betale en bod for brud på overenskomsten, herunder for misbrug af ledelsesretten ved indførelsen af ledelsesformen "tribal leadership".

Arbejdsretten vurderede, at klinikassistenten havde godtgjort, at hun havde krav på betaling for overarbejde samt yderligere betaling for pasning af vagttelefonen, men ikke på betaling for ikke afholdte frokostpauser. Arbejdsgiveren skulle endvidere betale en bod den manglende overarbejdsbetaling, etableringen af vagttelefonen samt misbrug af ledelsesretten ved at indføre tribal leadership på en uforsvarlig måde.