Spring over hovedmenu

Kendelse af 18-11-2018

Sag nr. FV2017.0172 Børge Dahl

Fagligt Fælles Forbund mod DI Overenskomst II for Compass Group Danmark A/S

Henset til den særlige adskillelse mellem de lukkede afdelinger og modtagerkøkkenet, opfylder arbejdet i dette køkken ikke Serviceoverenskomstens § 7, stk. 4, om et timetillæg for arbejde præget af en nærmere beskrevet gene.