Spring over hovedmenu

Kendelse af 02-07-2018

Sag nr. FV2017.0075 Poul Dahl Jensen

Fagligt Fælles Forbund mod Dansk Erhverv Arbejdsgiver for E.P. Service.dk ApS.

Skadeservicetillæg kan kun kræves for det tidsrum, hvor arbejdsopgaver med skadeservice og lignende udføres. Genetillæg udbetales kun, så længe genen består, og ikke for det fulde arbejde.