Spring over hovedmenu

Kendelse af 23-04-2018

Sag nr. FV2017.0149 Poul Søgaard

Fagligt Fælles Forbund mod Dansk Byggeri for Tømrer- og Snedkerfirmaet Jensen & Jensen A/S.

Da det er et grundlæggende akkordprincip, at der kun er pligt til at betale, hvad akkorddeltagerne har tjent, var virksomheden berettiget til at modregne sit krav i løntilgodehavendet, hvor to medarbejdere overenskomststridigt havde forladt en akkord, før akkordarbejdet var afsluttet.