Spring over hovedmenu

Kendelse af 23-02-2018

Sag nr. FV2017.0176 Jon Stokholm

Dansk Metal mod TEKNIQ Installatørernes Organisation for Kemp & Lauritzen A/S

Loyalitetsbonus i lokalaftale finder også anvendelse ved aflønning af indlejet arbejdskraft, da det ikke fremgik udtrykkeligt, at disse ikke skulle være omfattet af aftalen.