Spring over hovedmenu

Kendelse af 04-07-2018

Sag nr. FV2017.0107 Oliver Talevski

Fagligt Fælles Forbund mod GLS-A for HedeDanmark A/S.

Sagen angik fortolkning af skovbrugsoverenskomstens § 34, stk. 4.

Bestemmelsen indebar ikke, at en entreprisekontrakt skal være skriftlig. Oplysning om brugervirksomhedens overenskomst- og aftaleforhold skal gives senest samtidig med, at entrepriseaftalen indgås, men behøver ikke at fremgå af selve entrepriseaftalen i de tilfælde, hvor denne udformes skriftligt.