Spring over hovedmenu

Kendelse af 05-10-2018

Sag nr. FV2017.0115 Oliver Talevski

CO10 for Dansk Kirkemusiker Forening for A mod Kirkeministeriet for X Sogns Menighedsråd

Afskedigelse af en kirkesanger som følge af ophør af et samarbejde mellem to menighedsråd var ikke berettiget. Afskedigelsen var heller ikke berettiget af andre grunde, og den afskedigede person havde krav på en godtgørelse.