Spring over hovedmenu

Kendelse af 06-06-2018

Sag nr. FV2017.0147 Poul Søgaard

Fagligt Fælles Forbund (3F) mod Dansk Byggeri for CR Construction Danmark A/S.

Ikke tilstrækkeligt sikkert bevis for, at der med bindende virkning for virksomheden er indgået aftale om afslutning og opgørelse af akkorden før arbejdsopgavens færdiggørelse.