Spring over hovedmenu

Kendelse af 08-10-2018

Sag nr. FV2017.0081 Børge Dahl

FOA – Fag og Arbejde mod Regionernes Lønnings- og Takstnævn for Region Midtjylland

Kollektiv afskedigelse af fire social- og sundhedsassistenter, som alle havde høj anciennitet, stor erfaring og stærk faglig kompetence, var ikke rimeligt begrundet i det forhold, at der skulle spares ved personalereduktion, da der samtidig blev ansat fire sygeplejersker.