Spring over hovedmenu

Kendelse af 09-05-2018

Sag nr. FV2018.0007 Jytte Scharling

Blik- og Rørarbejderforbundet mod Skorstensfejerlauget for Skorstensfejermester A.

§ 15, stk. 5, stk. 1, i Overenskomst 2017 mellem Skorstensfejerlauget af 11. februar 1778 og Blik- og Rørarbejderforbundet for Skorstensfejerkredsen må fortolkes således, at bestemmelsen giver hjemmel til at indbringe tvister om en afskedigelses rimelighed for faglig voldgift og til, at voldgiftsretten kan udmåle en godtgørelse, der må anses for rimelig under hensyn til de konkrete omstændigheder i sagen.